Wat mag ik voor u betekenen?


Onderwijs en begeleiding bestaat uit dynamische processen. Dat betekent dat kinderen hun talenten en eigenheid in deze processen van nature meebrengen.


Ik probeer bij ieder kind uit te gaan van maatwerk. Dat maatwerk komt enerzijds naar voren tijdens een intakegesprek en bestudering van het dossier en anderzijds tijdens het werken met het kind (waardoor leerstof á la minut kan worden aangepast).


Is mijn kind een beelddenker? Onderzoek

Om daarachter te komen wordt een pedagogische en didactische diagnosticering gedaan. Dit duurt ongeveer 3 uur, uitgesmeerd over 2 bijeenkomsten van anderhalf uur. De diagnose kan zowel voor kinderen als voor volwassenen worden gesteld en bestaat uit de volgende elementen:

 • Wereldspel
 • testen op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen
 • geheugen test en non-verbale intelligentietest
 • bepaling leerstijlvoorkeur via test meervoudige intelligentie
 • test voor oog-volg problemen
 • rolbepaling via Teamtoppers (teamrollen Belbin)


Alle uitslagen worden op een rij gezet en in een verslag uitgewerkt, met adviezen (richting ouders en, indien gewenst, onderwijs).


  Wat als mijn kind een beelddenker is? Behandeling

  Indien de diagnose beelddenken is gesteld kan er begonnen worden met de begeleiding.

  Het moge duidelijk zijn dat deze begeleiding in de basis veel overeenkomsten vertoont, maar toch leeftijdgebonden is. Voor een peuter is veel zintuiglijke ontwikkeling en benadering nodig, terwijl een basisschoolleerling frequenter (ongeveer 8 weken) begeleid moet worden om de leer- en oefenstof te verwerken. Een puber van de middelbare school heeft aan 2 dagdelen (bijvoorbeeld 2 zaterdagochtenden of een hele zaterdag) voldoende.

  Beelddenken kent een erfelijke factor. Zeer waarschijnlijk is één van de ouders (kan ook beiden zijn) ook een beelddenker. Voor deze groep mensen kan begeleiding wenselijk zijn. Enerzijds om hun kind beter te leren kennen, te begrijpen en te begeleiden en anderzijds om zichzelf beter te doorgronden. Wellicht vallen puzzelstukjes ook voor ouders (beter) op hun plaats.  De 'Leren Leren-methode'


  De Leren Leren Methode is er niet alleen voor de beelddenker, maar voor alle leerlingen.

  Onderzoek heeft aangetoond dat alle kinderen baat hebben bij deze gestructureerde, visuele manier van leren (en niet kinderen alleen):

  • korte training van enkele uren
  • maakt bewust van eigen talenten en het toepassen daarvan
  • pakt faalangstgevoelens aan en vergroot het zelfvertrouwen
  • geeft direct resultaat bij proefwerken, spreekbeurten en werkstukken
  • verbetert tekstbegrip
  • juiste handvat bij omstandigheden als dyslexie, AD(H)D, ASS, Hoogbegaafdheid


  De Leren Leren Methode is individueel en voor alle leeftijden inpasbaar. Het bestaat uit:

  Ikzelf: leren kennen en herkennen van zichzelf;

  Basisvakken: hulpmiddelen bij rekenen (bv. leren van de (deel)tafels, automatiseren), taal, lezen en spelling;

  de Kleurmethode: Hierbij worden (leer)teksten uiteengerafeld (hoofd- en bijzaken) en van kleuren voorzien, zodat deze makkelijk te overzien en te onthouden zijn;

  Conceptmap: hierbij wordt de leerstof in één beeld (te vergelijken met een mindmap) bijeen gebracht en van plaatjes en kleuren voorzien; hierdoor krijgt het betekenis en kan als één beeld in het langetermijngeheugen worden opgeslagen (en later weer opgeroepen);

  Plannen van huiswerk: dit gebeurt aan de hand van het verkennen van de 'vrije ruimte';

  Ontspanningsoefeningen: leren kan spanningen oproepen. Het lostalen van die spanningen wordt geoefend door middeln van lichamelijke oefeningen en ademhalingsoefeningen.