Welkom op deze site


Komt uw peuter traag tot spreken? Heeft het paniekaanvallen of driftbuien? Heeft het een voorkeur voor intensieve spelactiviteiten? Heeft het problemen bij leren lopen, fietsen, evenwicht bewaren, eten met mes en vork? Misschien is uw peuter wel een beelddenker!

 

Heeft uw basisschoolkind een taalachterstand of vertelt het met weinig woorden? Kan het zijn/haar gedachten moeilijk verwoorden en heeft het problemen met het opvolgen van instructies? Neemt het informatie letterlijk op en droomt het weg in eigen gedachten. Heeft uw zoon of dochter een zwakke concentratie? Gaat lezen en spelling niet zo goed? Misschien is uw basisschoolkind wel een beelddenker?


Vertoont uw puber wat kinderlijk gedrag? Begrijpt het gegeven opdrachten niet (meteen) en heeft het concentratieproblemen? Gaat taal (lezen en spelling) niet zo goed en heeft het een belabberd handschrift? Heeft het moeite met het plannen van bijvoorbeeld huiswerk en last van faalangst? Misschien is uw puber wel een beelddenker? 


Komt u soms moeilijk uit uw woorden? Denkt u sneller dan u kunt praten? Heeft u moeite met abstractie? Bent u sfeergevoelig? Presteert u wisselend? Heeft u moeite met planningen? Voelt u alsof u in een keurslijf gevangen zit? Misschien bent u wel een beelddenker?


Als "ervaringsdeskundige" met bijna 40 jaar onderwijservaring is het mijn drijfveer om iets te kunnen betekenen voor uw kind én u, zodat u niet hoeft aan te lopen tegen de muren die ik heb moeten afbreken. 


Gun uw kind en uzelf een fijne schooltijd en de "tools" voor een fijne toekomst!


Via deze site hoop ik u handreikingen, oplossingen en hulp te kunnen bieden.