Opleiding expert

Onderwijskundig Onderzoek Beelddenken afnemen.

 Een expert is bevoegd om compleet individueel Onderwijskundig Onderzoek (IOO) Beelddenken af te nemen bij jeugd van 5 tot 15 jaar, inclusief vastlegging. Dit IOO geeft een breed zicht op leer- en gedragsproblemen en geeft speciale aandacht aan het visuele denken in relatie tot het Wereldspel. De meerwaarde van dit non-verbale toetsen en bijbehorende verslag, geeft een breder zicht op de mogelijkheden en problemen van jeugd en wordt door scholen (IB/RT/docent) zeer op prijs gesteld. Tevens is een expert bekend met een aantal visuele leertechnieken uit de LEREN LEREN methode.

http://www.oino-advies.nl/event/124/ of via nevenstaand contactformulier!

Naast de opleiding is het ook mogelijk om studiedagen en workshops te volgen.