LEREN LEREN methode


Raak bekend met de theorie en praktijk van het visuele leren en werken.

Het onderwijs biedt leerstof talig aan: gestructureerd, op volgorde, in kleine porties en met het accent op verschillend. Jeugd gaat anders met informatie om. Meer vanuit het geheel, beeld, logische verbanden en associaties (overeenkomsten). Dat vergt omschakeling in de manier van informatie verwerven en verwerken, Vooral kinderen die moeite hebben met talig, procedureel en analytisch denken (zoals bij dyslexie, concentratieproblemen, hoge of lage intelligentie) zullen hun visuele leersysteem blijven gebruiken. Dit heeft vaak een negatieve invloed op leerresultaten. Niet de lesstof is het probleem, maar de manier van lesgeven.

De Leren Leren Methode richt zich op de oorspronkelijke visuele talenten van het brein. Door informatie congruent (bekend) te maken, wordt lesstof via een andere (snellere) route naar het langetermijngeheugen gebracht. Dit doen we o.a. met associaties, het combineren van beeld en taal, de integratie met het eigen lichaam en de zintuigen en het geven van overzicht, inzicht en doorzicht. 

Met de visuele leertechnieken van de LEREN LEREN Methode wordt het ouderwets ‘stampen’ omzeild en krijgt een kind grip op taal en leren. Daarbij is er direct merkbaar resultaat, waardoor zowel zelfvertrouwen en motivatie groeit.

http://www.oino-advies.nl/event/124/ of via nevenstaand contactformulier!

Naast de opleiding is het ook mogelijk om studiedagen en workshops te volgen.