Wereldspel


Het Wereldspel is een gestandaardiseerd onderzoeksinstrument dat wordt gebruikt bij onderwijskundige onderzoeken en diagnostische gesprekken rondom beelddenken. 

Het wordt non-verbaal ingezet. Dat betekent dat een kind vrijuit kan bouwen, zonder dat het iets verbaal hoeft uit te leggen of te ondersteunen. 

De gegevens uit het Wereldspel dragen bij aan de totstandkoming van adviezen en een handelingsplan, zowel op leergebied als op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling.

Uit een onderzoek met het Wereldspel komen de volgende aspecten naar voren: 

  • het cognitieve aspect; hoe verkent het kind de wereld om zich heen? 
  • het affectieve aspect; hoe beleeft een kind de wereld? 
  • het pedagogische aspect; hoe hanteert het kind de wereld en hoe gaat het ermee om?
Het werken met het Wereldspel is voorbehouden aan opgeleide en bevoegde professionals (zij hebben een licentie). 

Groeien & Bloeien is in het bezit van deze licentie!