Beelddenken Signaleren

 

Type activiteit: Studiedag

Naam activiteitSignaleren Beelddenken (Visuele Leersysteem)

Registerleraar activiteitsnummer: ZK5tUNvnci (7 registeruren)

Doel en relevantie: Leerkrachten leren de leerlingen te herkennen en erkennen die een voorkeur hebben voor het Visuele Leersysteem, Beelddenken en kunnen adequaat aangeven tegen welke beperkingen ze aanlopen bij het geven van onderwijs aan deze leerlingen.

Gestart wordt met een korte inleiding in de wereld van de beelddenker: Wat is het? Daarna volgt een dagdeel hoe een beeldenker is te herkennen en met welke instrumenten dit praktisch aangetoond kan worden, gekoppeld aan psychologische, pedagogische en sociaal-emotionele componeneten.

Programma:

Cursusdag Signaleren Beelddenken (Visuele Leersysteem)

 

09.00   Kennismaking en introductie Beelddenken 

09.30   Kenmerken van een beelddenker 

10.30   pauze 

10.45   Signaleren met het “Wereldspel” 

12.15   lunchpauze 

12.45   Het onderzoek:

·         Psychologisch onderzoek

·         Didactisch onderzoek

·         Sociaal-emotioneel onderzoek

14.15   pauze 

14.30   Vervolg 

16.15   Korte samenvatting en evaluatie 

16.45   Certificaatuitreiking 

17.00   Sluiten

NB: Gezien de moeilijkheden met krijgen van vervangers is het ook altijd mogelijk om in overleg van deze cursusdag 2 dagdelen te maken, op bijvoorbeeld 2 woensdagmiddagen van elk 4 uur. Hierbij vervalt dan echter de lunch en kan er geen verdere restitutie van de kosten worden gegeven i.v.m. met dubbele kosten voor de huur van de ruimte.

Totaal aantal contacturen: 8 (incl. 1 uur pauzes) 


Doelgroep

Onderwijssector

 • basisonderwijs
 • voortgezet onderwijs
 • middelbaar beroepsonderwijs (inclusief volwassenenonderwijs)
 • speciaal onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs)


Vak(ken)

 • Nederlands
 • Rekenen en wiskunde
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Vakoverstijgend
 • Burgerschapsvorming
 • Nederlands
 • Tekenen
 • Wiskunde
 • Leren en Loopbaan
 • Rekenen/wiskunde
 • Nederlands
 • NT2
 • Pedagogisch werk


Urenverdeling

Aantal uren: 7 uur

Verdeling naar inhoud

 • 1 uur vakinhoudelijk
 • 3 uur (vak)didactisch
 • 2 uur pedagogisch
 • 1 uur overig


Kosten:

€ 350,- per deelnemer, inclusief koffie/thee en lunch