Opleiding en ervaring 

Mijn hele leven en tweeëndertigjarige carrière ben ik tegen onbegrip en muren gelopen, zonder dat ik wist waardoor dat kwam. 

In de zomer van 2014 kreeg ik een boek in handen: "Beelddenken en begripsdenken: een wereld van verschil" van de schrijfsters Mechel Ensing en Coralien van Hattem. Het was alsof ík in dat boek beschreven werd. 

Sindsdien ben ik mij in beelddenken gaan verdiepen en dat heeft ertoe geleid dat ik eind september mijn reguliere onderwijsbaan heb opgezegd en álle cursussen en opleidingen bij Kind in Beeld in Alkmaar ben gaan volgen: 

 

 • Signaleren Wereldspel 
 • Didactiek visueel leren 
 • Expert Beelddenken Diagnosticeren
 • Trainer Leren Leren Methode
 • Trainer Basis Denksystemen
 • Masterclass Belbin Teamrollen

 

Mijn drijfveer is om anderen (kinderen en volwassenen) niet te laten overkomen wat met mij 55 jaar lang is gebeurd, maar hen te helpen en te begeleiden in hun beelddenken.

Daarna ben ik aan de slag gegaan met het ombouwen van mijn bureau in onderwijsadviezen en coaching naar een praktijk voor het Visuele Leersysteem (Beelddenken). Het lijkt alsof de puzzelstukjes nu in elkaar vallen; alsof de dertig jaar voorafgaande aan mijn besluit niet meer voor de klas te staan een opstap waren om dit te doen. 


 

Ik voel mij gesterkt door de opleidingen en cursussen die ik de afgelopen jaren heb gevolgd. Om enkele te noemen: 

 

 • Magistrum opleiding Adjunct-Directeur
 • Magistrum Schoolleider Primair Onderwijs 
 • MasterSEN Specialist Leidinggeven (cum laude afgestudeerd) 
 • LIO-coach startende leerkrachten 
 • Coach Beelddenken "Ik leer anders" methode 
 • Denkgewoonten en denksystemen 
 • Emotionele en energetische intelligentie
 • Dyslexie
 • Effectief omgaan met kinderen (Thomas Gorden Methode)
 • Hoogsensitiviteit