Opeduca

Met leren voor duurzame ontwikkeling als leidraad, leidt het Opeducaconcept tot een kwaliteitesverbetering van het onderwijs op meerdere dimensies en alle vakken. Het vermogen van jonge mensen om hun ideeén in actie om te zetten en daarvoor kennis en vaardigheden te ontwikkelen (ondernemenerschap, presenteren en communiceren) maakt een intergraal onderdeel uit van het Opeducaconcept (zie: www.rcerm.eu/Het_OPEDUCA_Project.html)

 

Roland stelt Masterclasses en Businessclasses samen, traint leerkrachten en begeleidt scholen.

Opeduca is klaar voor het Onderwijs 2032:

  • onderwijs dat jonge mensen beter in staat stelt om toekomstrelevante kennis en competenties te ontwikkelen
  • samentrekken van Open Educatieve Regio's
  • integrale leerprocessen, die theorie, praktijk en ervaring met elkaar verbindt
  • betere aansluiting van onderwijs en samenwerking vanuit een breder perspectief
  • ontwikkelingskansen van mensen zo groot mogelijk maken
  • onderzoeks-, probleem-, en ervaringsgericht (regionaal) onderwijs
  • leren vindt voornamelijk plaats in de eigen sociaal demografische omgeving
  • ontwikkeling en kennis van vaardigheden om ideeén om te zetten in actie
  • talenten en acties vormen zich voor het 18e levensjaar (autonoom en gestuurd)
  • jonge mensen moeten zich altijd en overal met iedereen en op allerlei wijzen toekomstgericht kunnen leren