Non-verbale intelligentietest

Beelddenkers zijn vaak kinderen die meer-, dan wel hoogbegaafd zijn. Maar dat hoeft niet. Belangrijk is om te meten of de cognitie van een kind toereikend is, om de reguliere (basis)schoollessen te kunnen volgen.

In eerste instantie kan dit, summier, bekeken worden in het Wereldspel. Een tweede indicatie kan de non-verbale intelligentietest zijn. Het kind krijgt 5x twaalf plaatjes te zien, waarbij één stukje is weggelaten. Onder het plaatje worden 6 tot 8 mogelijkheden gegeven. Vraag is welk stukje op het verdwenen plekje past. De test in oplopend in moeilijkheidsgraad. 

Is de cognitie van beneden gemiddeld niveau kan geadviseerd worden om verder onderzoek te doen.