Mind Body Reconditioning 

 


 

Retraite Mind Body Reconditioning

Maandag t/m vrijdag

Zittauerhütte, Krimml/Oostenrijk

(aanmelden kan door te klikken op nevenstaand contactformulier!)

Inleiding

Deze (midweekse) retraite Mind Body Reconditioning is de uitkomst van een samenwerking tussen Coen van Veenendaal en Roland Willems.

Coen en Roland hebben elkaar leren kennen in 2011, toen Roland een kinderboek had geschreven voor Alpe d’HuZes en Coen in de toenmalige groep 7 van de school van Roland een les kwam geven over dit grootse evenement. Uit die eerste ontmoeting is een vriendschap ontstaan.

 

Invloed van de geest op het lichaam

De laatste jaren stapelt het bewijs zich op dat er veel meer connectie zit tussen lichaam en geest (mind body connection). Omdat de klassieke wetenschap zich vooral richt op datgene wat ‘zichtbaar en meetbaar’ is, is een groot terrein van onderzoek lange tijd onderbelicht gebleven. Inmiddels hebben heel veel mensen ervaren dat mindfulness, zen-meditatie, yoga, TM en andere vormen van meditatie hele gunstige effecten hebben op stressniveau, energie, algeheel welbevinden en gezondheid. Ook de wetenschap begint dit op te pikken. In dat kader is een onderzoek van Nobelprijs winnares Elizabeth Blackburn opmerkelijk omdat ze heeft aangetoond dat de uiteinden van onze chromosomen die als gevolg van ouderdom ‘slijten’ met mindfulness meditatie weer kunnen herstellen. Iets wat voor onmogelijk werd gehouden.

 

Beïnvloeden autonome zenuwstelsel

Wim Hof, bekend als the Iceman, heeft met zijn pioniersgeest ook veel wetenschappers nieuwsgierig gemaakt en experimenten op zijn lichaam alsook op gezonde proefpersonen, hebben opmerkelijke nieuwe inzichten gebracht. Wim heeft o.a. aangetoond dat de mens in staat is zijn autonome zenuwstelsel en daarmee het auto-immuunsysteem (je afweer) te kunnen beïnvloeden. Met een combinatie van ademhalingstechnieken, koude-training en focus heeft Wim aangetoond bewust processen in het lichaam te kunnen sturen die tot voor kort volstrekt onmogelijk leken.

 

De kracht van de menselijke geest.

Al deze inzichten geven hoop op mogelijkheden om met de kracht van de menselijke geest onze afweer tegen ziektes te kunnen vergroten of zelfs bestaande ziekteprocessen terug te dringen. Veel chronische ziektes zijn een gevolg van sluimerende ontstekingen die op termijn het lichaam aantasten en onze afweer ondermijnen. De mogelijkheid om middels gerichte fysieke en mentale oefeningen deze sluimerende processen aan te pakken, is enorm inspirerend. Dit heeft geleid tot het ontwikkelen van de Mind Body Reconditioning methode.

 

Ontwikkeling van Mind Body Reconditioning

Coen van Veenendaal is al sinds zijn jeugd zeer geïnteresseerd in de kracht van de menselijke geest. De Unleash The Power Within seminars van Anthony Robbins hebben Coen doen beseffen dat onze overtuigingen over wat wel en niet kan, vaak gebaseerd zijn op ingesleten conditioneringen. Het lopen over gloeiende kolen, deed hem beseffen dat er veel meer mogelijk is dan algemeen wordt aangenomen. Zijn nieuwsgierigheid was gewekt.

Vele uitdagingen heeft hij aanvaard waarbij hij tot ver voorbij de fysieke mogelijkheden van zijn lichaam is gegaan om te ontdekken hoe sterk zijn geest is en met name hoe lichaam en geest samen in staat waren grenzen telkens te verleggen. Trainingen in NLP, Reiki, Silva Mind Control en de Wim Hof Methode hebben hem geleerd het samenspel tussen lichaam en geest telkens te verfijnen.

Coen heeft op de fiets tot 9.000 hoogtemeters op één dag overbrugd of tijdens een fietstocht van Parijs naar Almere binnen 20 uur een afstand van 500 kilometer weggetrapt. Begin 2014 heeft hij samen met Wim Hof en een groep van 25 merendeels patiënten binnen 48 uur de Kilimanjaro beklommen, slechts gekleed in een korte broek. Daarbij trotseerden ze niet alleen een hoogte van bijna 6.000 meter, maar tevens een gevoelstemperatuur van -16 gr C!

Naast fysieke en mentale uitdagingen heeft Coen ook veel ervaring met het overdragen van kennis en inspiratie. Hij heeft 18 jaar gewerkt als trainer/coach in het bedrijfsleven en ook in zijn rol als initiator en inspirator van Alpe d’HuZes heeft hij zijn kennis en inspiratie gedeeld om anderen te helpen hun grenzen te verleggen.

Al deze ervaringen en de extreme uitdagingen hebben bij Coen nieuwe energie losgemaakt om anderen te helpen ook de ongekende mogelijkheden van hun lichaam, maar met name de samenhang tussen lichaam en geest, te ontdekken. Hij ziet dat als je in staat bent de ongekende kracht van lichaam en geest vrij te maken, er een geweldige positieve flow ontstaat. Mind Body Reconditioning als sleutel tot meer energie, gezondheid en vitaliteit.

 

Mind Body Reconditioning (MBR)

De MBR methode is een combinatie van specifieke ademhalingstechnieken, koude training en meditatieoefeningen. De onderzoeken aan de Radboud universiteit hebben aangetoond dat deze oefeningen de proefpersonen in staat stelde ontstekingsprocessen te kunnen afremmen. Door deze methode gedisciplineerd toe te passen is iedereen in staat dit effect te bereiken. Belangrijk is wel dat het elke dag toegepast wordt, dus discipline is absoluut een sleutelbegrip voor het succes van de methode. Per dag vraagt dit een tijdsinvestering van 30 – 60 minuten voor het doen van de verschillende oefeningen.

 

De MBR-workshop

Met enige regelmaat verzorgt Coen workshops waarin hij zijn ervaringen deelt, maar vooral de deelnemers technieken aanreikt die hem zelf hebben geholpen een veel betere controle te krijgen over lichaam en geest. MBR is een serie technieken die je letterlijk laten ervaren hoe je op een geheel nieuwe wijze kunt omgaan met lichaam en geest. Oude patronen worden doorbroken en ingesleten conditioneringen worden in een compleet ander daglicht geplaatst. Je zult tijdens de retraite heel snel compleet versteld staan van wat er in je eigen lichaam gebeurt en wat je met je lichaam kunt. Er wordt gewerkt met een intensieve manier van ademhalen waarmee je, in combinatie met meditatietechnieken, een veel grotere controle over je lichaam kunt nemen. De ervaring van het lichaam blootstellen aan ijskoud water, voor vrijwel iedereen iets waar een natuurlijke aversie tegen bestaat, is onvergetelijk.

 

Komen tot besef

Toen Roland Willems in september 2010 besloot een kinderboek te gaan schrijven voor Alpe d’HuZes kon hij niet bevroeden dat zijn leven een totaal andere wending zou gaan nemen. De eerste aanleiding was het feit dat de echtgenote van de directeur van zijn toenmalige school in Brunssum voor de tweede maal kanker kreeg en er een groot gevoel van machteloosheid ontstond. Met een flink overgewicht en twee kapotte heupen bleek zélf de uitdaging aan te gaan op de Alp geen optie, dus werd een oplossing gevonden in het schrijven en verkopen van een boek om zo een financiële bijdrage te kunnen leveren. Alles werd in het werk gesteld om het boek ook tijdens Alpe d’HuZes van 2011 te verkopen. En tijdens dat evenement is er iets geraakt, waardoor Roland, toen Coen voor de zoveelste keer aan de finish kwam, aan hem de belofte deed, dat hij een jaar later terug zou keren om ook die berg te gaan beklimmen (uiteindelijk is Roland bijna zestig kilo afgevallen en heeft inmiddels de Alp diverse maken al wandelend beklommen). Maar belangrijker waren dat in de diverse gesprekken die Roland en Coen hebben gehad steeds naar voren kwam dat niet het “ja-maar…” de boventoon moest voeren, maar het denken in oplossingen en mogelijkheden. Een reconditionering van de geest dus, of anders gezegd: het op zoek gaan naar je eigen mentale modellen en die aan te passen aan hetgeen je diep van binnen werkelijk zelf wilt.

Geïnspireerd door Coen’s belevenissen met Wim Hof en tijdens zijn voorbereidingen en uitdaging van de Kilomanjaro-expeditie heeft Roland in juni 2014 bij Coen een workshop gevolgd en zijn eerste ijsbad genomen. Ook tijdens een vakantie in Oostenrijk zijn dagelijks ademhalingsoefeningen gedaan en diverse ijsbaden genomen in gletsjerwater en bergriviertjes.

Het combineren van bergwandelingen (met veel tijd om na te denken en te mediteren), koudwaterbaden, ademhalingsoefeningen en het ontdekken van een wereldplek om dit te combineren zijn de bron geweest om deze workshop te ontwikkelen.

 

Ki-ademhaling

Meditatie en ademhaling zijn twee elementen die nauw met elkaar verbonden zijn. Ki-ademhaling zorgt voor een verbinding en is altijd en overal op een simpele manier toepasbaar.

Een uitleg:

 

Onze samenleving vraagt veel van mensen en mensen betalen daarvoor een hoge prijs. Veel mensen zijn uit balans, uitgeblust, ervaren stress, lijden aan slapeloosheid en depressiviteit. Wellicht ligt een burn-out op de loer. Ki (Chi) is onze innerlijke energiebron. Het zorgt ervoor dat we krachtiger en energieker in het leven staan. Een mens met een geblokkeerde Ki-stroom is lusteloos en inactief. Via eenvoudige dagelijkse oefeningen en ademhalingen krijg je energie en inzicht in je diepste zelf.

 

Hans Peter Roel schreef diverse boeken over Ki waarin hij vertelt over een totaal uitgebluste man, die volkomen vastloopt in zijn leven, en in de Himalaya bij Boeddhistische monniken leert alle stress achter zich te laten door blokkades te doorbreken en de Ki-energie weer te laten stromen. De opdracht van deze man is om de wereld over Ki te vertellen, zodat velen er profijt van kunnen hebben.

Roland heeft bij het Ki-centrum van Hans Peter Roel in Baarn een workshop gevolgd en wil deze ervaringen graag in deze retraitemidweek delen.

 

Samengevat

Tijdens deze retraite ga je met jezelf aan de slag. Je zult je diepste innerlijk gaan verkennen, je grenzen verleggen, jezelf leren rustiger te zijn via meditatie en ademhaling, vrienden voor het leven krijgen en met een rugzak voor levensbagage weer huiswaarts keren. Het is dus geen cursus/workshop waarbij er een vast programma voor alle dagen is. Er zal voldoende gelegenheid zijn voor goede gesprekken, overdenking, meditatie en reflectie. Uiteraard zijn Coen en Roland beschikbaar voor de groep. 

Prijs

totaalprijs

€ 750,-

 

Inclusief:

 • Cursus/kennismakingdag MBR  met      onderdompeling (ijsbad) in Everdingen op zaterdag, inclusief lunch, van 10.00 tot 16.00 uur
 • 4 dagen halfpension Zittauerhütte (ontbijt, 3-gangendiner,      slaapplaats, dagelijkse douchemunt, een liter warm water (b.v. voor thee      of koffie om mee te nemen)
 • Bagagetransport van Finkau naar Zittauerhütte en terug (1 stuk      bagage; elk volgende stuk €2,50 extra)
 • Parkeergeld Alpengasthof Finkau
 • Dagelijkse ademhalingssessies, meditatie en koud water dip o.b.v.      Coen van Veenendaal
 • Inleiding en dagelijkse oefeningen Ki-ademhaling door Roland      Willems
 • Dagelijkse wandelingen naar verschillende bestemmingen in de      omgeving

 

Exclusief:

 • Reiskosten en verblijfskosten 
 • Kosten van persoonlijke aard (bv. drankje bij de maaltijd of in de      avond)

 

Het verschuldigde bedrag is in haar geheel en liefst contant te voldoen op de eerste cursusdag in Everdingen.

 

 

Vier belangrijke opmerkingen:

 

 • Indien je onverhoopt niet kunt meedoen zal 50% van de totale kostensom      

(€ 375,-) worden teruggeboekt.

 •   Uiteraard is álle feedback van harte welkom!!!

 

 • Het maximale aantal deelnemers, inclusief organisatie, is 15. De      retraite gaat door bij minimaal 8 deelnemers.

 

 • Het zou kunnen zijn dat er op de berg geen mobiel bereik is. Bij noodgevallen kunnen volgende nummers gebeld worden:

 

Hannes Kogler/familie Kogler

Hüttentelefoon (Funktelefoon): +43 (0)6564 8262

Mobiel telefoon: +43 (0)664 873 2205

 

 

Zittauerhütte

 

In ons drukke dagelijks leven met al haar beslommeringen kijken veel mensen uit naar de vakantie. Roland trekt ieder jaar ten minste één keer naar de bergen (meestal in het Salzburgerland, maar ook Zwitserland, Schotland, Tsjechië, Ierland) om nieuwe energie op te doen. Het doel is om ieder jaar weer nieuwe uitdagingen aan te gaan. Dat werd tot voor kort gezocht in het bewandelen van bergdalen tot aan het eind. Afgelopen jaar kwam daar de uitdaging bij om aan het eind van een dal ook de daarachterliggende berg te beklimmen en in een berghut te overnachten. En op een van die tochten kwam hij dé wereldplek tegen die de naam van dit project draagt: de Zittauer Hütte.  Rijdend vanaf de weg tussen Gerlos en Krimml zie je halverwege het grote stuwmeer van het Wildgerlostal liggen met aan het eind Gasthof Finkau. Vanaf hier zullen we onze tocht gaan beginnen met een, deels langzaam stijgende, wandeling van twee uur naar het einde van het dal. Daar volgt een heerlijke en avontuurlijke klautering van ongeveer een uur langs de waterval, via rotsen, trappen en kabels. Boven aangekomen zie je meteen de hut en de ijszee liggen. Je neemt voor onderweg een kleine rugzak mee met wat eten en drinken, handdoekje, waterschoenen, eventueel reserve kleding, poncho (regenkleding). Je overige bagage wordt naar boven en ook weer naar beneden gebracht (let op dat je alles goed verpakt in pakweg één grote tas of rugzak; Roland’s ervaringen met een Woodland, militaire rugzak, zijn uitstekend voor dit doel).  De Zittauerhütte in het Wildgerlostal is een berghut in het meest westelijke deel van het Nationaal Park Hohe Tauern. De idyllische ligging van het huisje aan de onderkant van Reichenspitzgruppe is uniek, net als het uitzicht vanaf het zonneterras van de ruige gletsjers van Wildgerloskees .  We zullen vijf dagen (vier nachten) in deze hütte verblijven. De onderkomsten van de hütte kent 2 tweepersoons slaapkamers, 1 driepersoons slaapkamer en daarnaast slaapzalen (Lager) voor 3 tot 6 personen (mannen en vrouwen gescheiden). De kamers zijn licht en ruim en zorgen voor een comfortabele overnachting. Het historische karakter van de Zirbentäfelung is behouden gebleven tijdens de renovatie. Ter plaatste zullen we een schikking maken wie waar slaapt, op basis van de eerste vriendschappen die beslist onderweg al gesloten zijn. Eten doen gezamenlijke we in een van de twee Gaststuben. Het eten (halfpension; ontbijt en diner) is gewoonweg Oostenrijks lekker!!! Tevens hebben we de beschikking over een eigen ruimte voor meditatie en ademhalingsoefeningen. De Zittauer Hütte is tevens een fantastisch uitgangspunt om de omliggende bergen op deze hoogte ( 2400 meter) te verkennen. Dat zullen we dan ook drie keer gaan doen!  Om de schoonheid en originaliteit van de bergen te behouden, is Krimml (de gemeente waar de Zittauerhütte onder valt, bekend van de Krimmler Wasserfälle) erg begaan met de bescherming van het milieu en duurzaam toerisme.   De Zittauerhütte draagt ​​het milieukeurmerk van de Alpine Club - een award voor schuilplaatsen en is in 2001 heringericht. Hierbij moet gedacht worden aan: strikte criteria voor de energiebron van onderdak, drinkwater en afvalwater, voor de vermindering van de vuilvracht en afvalpreventie om het verstandig gebruik van de beschikbare middelen te waarborgen.  

 

Let wel: de Zittauerhütte is GEEN hotel of pension. Om hygiënische redenen is een slaapzak verplicht (hutslaapzakken kunnen eventueel worden gekocht op de hut).  De badkamer(s) zijn voorzien van warm en koud water en apart voor mannen en vrouwen. Je krijgt hiervoor een dagelijkse munt.  De hütte heeft een ruime droogruimte. Dit zorgt ervoor dat schoenen en kleren de volgende dag weer droog zijn.  Zie ook: http://www.zittauerhuette.a

  

 

Verantwoordelijkheid

 

 

Alle deelnemers zijn zich bewust dat zij op vrijwillige basis aan deze retraite deel nemen. De organisatie kan geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor ongelukken, lichamelijke ongemakken of kwijtraken van spullen.

 

 

Denk aan je eigen verzekeringen:

 • Ziektekostenverzekering
 • Reisverzekering

 

De retraite in zijn totaliteit

 

De totale workshop is verdeeld in twee perioden:

 

 • Trainingsdag MBR in Everdingen op zaterdag
 • Retraite(mid)week in Oostenrijk

 

Eerste trainingsdag MBR

 

Zaterdag, inclusief lunch.

 

Op deze dag krijg je inzicht in de MBR methode en ga je in een (ijs)koud bad

 

    


 

5-daagse retraite in Oostenrijk

 

Programma en dagindeling

Voorbeeld:

Maandag 

10.00 samenkomst bij Alpengasthof Finkau ( 1422 m) in Wildgerlostal

10.15 korte wandeling naar einde meer voor eerste ademhalingssessie

10.45 wandeling naar einde van het dal; onderweg een energizer(s)

12.45 lunch (zelf meebrengen) aan einde van dal (Zittauer Seilbahn 1880 m)

13.15 klim naar Zittauerhütte ( 2330 m)

14.15 aankomst en kamer/legerverdeling

15.00 ademhalingssessie en eerste koud water dip in Untere Wildgerlossee

16.00 vrije ruimte

18.30 avonddiner

20.00 vrije ruimte

 

Dinsdag 

07.00 eerste ademhalingssessie MBR (15 minuten), meditatie en koudwater dip

08.00 ontbijt

09.30 eerste Ki-ademhalingsoefeningen

11.00 vrije ruimte en klaarmaken voor wandeling

11.30 hoogtewandeling naar Rosskarscharte ( 2690 m; ongeveer 3 - 3,5 uur)

16.00 Vrije ruimte

18.30 avonddiner

20.00 vrije ruimte

 

Woensdag 

07.00 tweede ademhalingssessie MBR (20 minuten), meditatie en koudwater dip

08.00 ontbijt

09.30 tweede Ki-ademhalingsoefeningen (uitbreiding oefeningen)

11.00 vrije ruimte en klaarmaken voor wandeling

11.10 hoogtewandeling naar Keeskarscharte (ongeveer 5 - 6 uur)

17.30 vrije ruimte

18.30 avonddiner

20.00 vrije ruimte

 

Donderdag 

07.00 derde ademhalingssessie MBR(25 minuten), meditatie en koudwater dip

08.00 ontbijt

09.30 derde Ki-ademhalingsoefeningen (uitbreiding oefeningen) met "Let me fall-oefening"

11.00 vrije ruimte en klaarmaken voor wandeling

11.10 hoogtewandeling naar Rainbachkarte ( 2720 m) over de Oberer Wildgerlossee

     (ongeveer 3 - 3,5 uur)

15.30 vrije ruimte

18.30 avonddiner

20.00 vrije ruimte

 

Vrijdag 

07.00 vierde ademhalingssessie MBR (30 minuten), meditatie en koudwater dip

08.00 ontbijt

09.30 meditatie en vierde Ki-ademhalingsoefening (uitbreiding oefeningen)

11.00 vrije ruimte en klaarmaken voor afdaling

11.30 afdaling van de Zittauerhütte naar de parkeerplaats Finkau

14.30 aankomst, korte meditatie en evaluatiemoment

15.15 afscheid en wel thuis 

De ervaring van het eerste jaar heeft geleerd dat je ’s avonds echt moe bent en bijtijds je slaapplaats op gaat zoeken. We vermelden tevens dat er op de berg geen enkel vertier is in de vorm van muziek, televisie of andersoortig entertainment. Dat is ook niet de bedoeling. De week is bedoeld om de rust zoeken in jezelf en dat doen we 24 uur per dag. Dit schrijven we exclusief om eventuele teleurstellingen in de verwachting te voorkomen.

NB:

 • Alle programmaonderdelen zijn      weersafhankelijk en kunnen vervangen, gewisseld, dan wel geschrapt      worden!!!

 

 • Tijdens de wandelingen zal      onderweg gekeken worden naar mogelijkheden voor een koud water dip, dus      spullen (handdoek, zwembroek, waterschoenen) meenemen

 

 

Uitrusting:

 

 • Rugzak
 • Wandelkleding
 • Bergschoenen
 • Waterschoenen
 • Handdoeken
 • Verzorgingsartikelen van persoonlijke aard
 • Slaapzak (verplicht)
 • Gymmatje
 • Lunchpakket eerste dag
 • Goed humeur en motivatie
 • Zelf aan te vullen:

 

                         

 

Literatuur

1.     Voluntary activation of the sympathetic nervous system and attenuation of the innate immune response in humans. Kox et al.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24799686

 

2.     Intensive meditation training, immune cell telomerase activity, and psychological mediators. Blackburn et al

http://med.stanford.edu/scopeblog/sdarticle.pdf

 

3.     Mind-body practices for patients with cardiac disease: a systematic review and meta-analysis. Younge et al.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25227551

 

4.     Randomized controlled pilot study of mindfulness-based stress reduction for persistently fatigued cancer survivors. Johns et al.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25132206

 

5.     Efficacy of paced breathing for insomnia: Enhances vagal activity and improves sleep quality. Tsai et al.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25234581

 

6.     The effects of cold water immersion after rugby training on muscle power and biochemical markers. Takeda et al.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25177190

 

7.     De evolutionaire achtergrond, oorzaak en consequenties van chronische systemische lage graad ontsteking; betekenis voor de klinische chemie. Muskiet.

       http://www.nvkc.nl/publicaties/documents/Evolutionaireachtergrondchronischesystemischelagegraadontsteking_MuskietNTKC2011.pdf

 

8.      Lifestyle and nutritional imbalances associated with Western diseases: causes and consequences of chronic systemic low-grade inflammation in an evolutionary context. Ruiz-Nunez et al.

         http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23657158


 

(aanmelden kan door te klikken op nevenstaand contactformulier!)