Leren Leren Methode 

Ons onderwijs biedt de leerstof op een talige en auditieve manier aan. Beelddenkers hebben behoefte aan beelden (overzicht, kaders) en letten meer op overeenkomsten. Niet de léérstof is vaak het probleem, maar de manier van aanbieden. Voor 95% van de leerlingen is de huidige manier van aanbieden voldoende, maar voor onze beelddenkers (5%) dus niet!  

Ons onderwijs legt (momenteel) de nadruk op presteren (CITO), wat ten koste gaat van leerplezier, betekenis en motivatie (en dat niet enkel bij de leerling, maar zeker ook bij menige leerkracht). Helaas kunnen we dat niet van vandaag op morgen veranderen. Dus moeten we onze kinderen tools geven om met dit gegeven om te gaan. 


Maar...we kunnen onze kinderen wel leren hoé ze moeten leren! 

Visueel leren is niet alleen leuker, maar ook succesvoller, juist door het te visualiseren, verbanden te leggen en in te kaderen. Door het maken van één overzicht van de te leren stof krijgen de hersenen meer grip op die leerstof en zal het langer beklijven (oproepbaar zijn via het langetermijngeheugen). 

De Leren Leren Methode is er niet alleen voor de beelddenker, maar voor alle leerlingen. 

Onderzoek heeft aangetoond dat alle kinderen baat hebben bij deze gestructureerde, visuele manier van leren (en niet kinderen alleen): 

  • korte training van enkele uren 
  • maakt bewust van eigen talenten en het toepassen daarvan 
  • pakt faalangstgevoelens aan en vergroot het zelfvertrouwen 
  • geeft direct resultaat bij proefwerken, spreekbeurten en werkstukken 
  • verbetert tekstbegrip 
  • juiste handvat bij omstandigheden als dyslexie, AD(H)D, ASS, Hoogbegaafdheid     


De Leren Leren Methode is individueel en voor alle leeftijden inpasbaar. Het bestaat uit: 

de Kleurmethode: Hierbij worden (leer)teksten uiteengerafeld (hoofd- en bijzaken) en van kleuren voorzien, zodat deze makkelijk te overzien en te onthouden zijn 

Conceptmap: hierbij wordt de leerstof in één beeld (te vergelijken met een mindmap) bijeen gebracht en van plaatjes en kleuren voorzien; hierdoor krijgt het betekenis en kan als één beeld in het langetermijngeheugen worden opgeslagen (en later weer opgeroepen).


 


 

 


 

Groeien & Bloeien is trainer/opleider

Leren Leren Methode