Is uw kind (of bent u misschien zelf) een beelddenker?


Om daarachter te komen wordt een pedagogische en didactische diagnosticering gedaan. Dit duurt ongeveer 3 uur. De diagnose kan zowel voor kinderen als voor volwassenen worden gesteld en bestaat uit de volgende elementen:

  • Wereldspel
  • testen op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen,         spelling en rekenen
  • geheugen test en non-verbale intelligentietest
  • bepaling leerstijlvoorkeur via test meervoudige intelligentie
  • test voor oog-volg problemen
  • rolbepaling via Teamtoppers (teamrollen Belbin)


Alle uitslagen worden op een rij gezet en in een verslag uitgewerkt, met adviezen (richting ouders en onderwijs).