Algemeen 

Indien de diagnose beelddenken is gesteld kan er begonnen worden met de begeleiding. 

Het moge duidelijk zijn dat deze begeleiding in de basis veel overeenkomsten vertoont, maar toch leeftijdgebonden is. Voor een peuter is veel zintuiglijke ontwikkeling en benadering nodig, terwijl een basisschoolleerling frequenter (ongeveer 8 weken) begeleid moet worden om de leer- en oefenstof te verwerken. Een puber van de middelbare school heeft aan 2 dagdelen (bijvoorbeeld 2 zaterdagochtenden of een hele zaterdag) voldoende. 

Beelddenken kent een erfelijke factor. Zeer waarschijnlijk is één van de ouders (kan ook beiden zijn) ook een beelddenker. Voor deze groep mensen kan begeleiding wenselijk zijn. Enerzijds om hun kind beter te leren kennen, te begrijpen en te begeleiden en anderzijds om zichzelf beter te doorgronden. Wellicht vallen puzzelstukjes ook voor ouders (beter) op hun plaats.