Bedrijven 

De volwassen beelddenker heeft het in zijn werkomgeving vaak niet gemakkelijk, terwijl beelddenkers een belangrijke rol kunnen spelen en van toegevoegde waarde kunnen zijn. 

Beelddenkers zijn namelijk mensen die:

 • creatief zijn ("out of the box" denken)
 • overzicht hebben
 • (zeer) snel kunnen denken
 • troubleshooters zijn
 • met originele oplossingen komen
 • logische verbanden zien
 • beschikken over een goed ruimtelijk inzicht
Maar ook:

 • moeite hebben met verwoorden (denktijd nodig hebben om beelden om te zetten in taal)
 • sneller denken dan praten
 • moeite hebben met abstractie
 • sfeergevoelig zijn
 • soms onzeker zijn en onder niveau presteren
 • moeite hebben met structuur, planning, vaste procedures
Groeien & Bloeien kan een uitkomst bieden, daar waar het gaat om het herkennen en erkennen van de beelddenker op de werkvloer.

Speciaal voor bedrijven kan Groeien & Bloeien lezingen en workshops geven, waarbij nader wordt ingegaan op bijvoorbeeld:

 • beelddenken op de werkvloer
 • communicatie
 • samenwerken
 • teamrollen van Belbin
 • basis denksystemen

Neem gerust contact op voor meer informatie. 

Voor tarieven zie elders op deze site.