Beelddenken Leren Leren

Type activiteit: Studiedag


Registerleraar activiteitsnummer: 

9NKwxX6c9E (7 registeruren)

Doel en relevantieErkenning geven aan de leerlingen met een voorkeur voor het Visuele Leersysteem als het gaat om het geven van instructie en het begeleiden en evalueren van het onderwijsproces. U bent is staat uw leerlingen te laten werken op een visuelere basis (instructie), waardoor uw leerlingen uw instructie beter kunnen begrijpen.


Inhoud en werkwijze: Pedagogische en didaktische opzet van de begeleiding aan beelddenkers; rekenen, taal/spelling, (automatismen) en diverse studievaardigheden aangevuld met modellen voor sociaal emotionele ontwikkeling.

Cursusdag Beelddenkers Leren Leren (Visuele Leersysteem)

 

09.00   Kennismaking en introductie Beelddenken 

09.30   Beeldenkers en rekenen (automatismen: optellen, aftrekken, tafels, klokkijken); hoe kunt u ondersteunen en helpen, uw instructie aanpassen en reflectief handelen bij geconstateerde problemen in dezen 

10.30   pauze 

10.45   Beelddenkers en taal (spelling, technisch en begrijpend lezen); hoe kunt u ondersteunen en helpen, uw instructie aanpassen en reflectief handelen bij geconstateerde problemen in dezen 

12.15   lunchpauze 

12.45   Beelddenkers en studievaardigheden (plannen, indelen, structureren); hoe kunt u ondersteunen en helpen, uw instructie aanpassen en reflectief handelen bij geconstateerde problemen in dezen 

14.15   pauze

14.30   Beelddenkers en sociaal emotionele ontwikkeling (leerstijlvoorkeur, teamrollen

Belbin, mindfulness, ademhalingstechnieken); geleerd worden leerlingen screenen op Meervoudige intelligentie, de rol die leerlingen spelen in een groep, rust vinden na een hectische ervaring en ademhalen volgens de KI-techniek. 

16.15   Korte samenvatting en evaluatie 

16.45   Certificaatuitreiking 

17.00   Sluiten 

Totaal aantal contacturen: 8 (incl. 1 uur pauzes) 

NB: Gezien de moeilijkheden met krijgen van vervangers is het ook altijd mogelijk om in overleg van deze cursusdag 2 dagdelen te maken, op bijvoorbeeld 2 woensdagmiddagen van elk 4 uur. Hierbij vervalt dan echter de lunch en kan er geen verdere restitutie van de kosten worden gegeven i.v.m. met dubbele kosten voor de huur van de ruimte.                


Opmerkingen: Deze cursusdag is een vervolg op de cursusdag "Signaleren Beelddenken"

Doelgroep

Onderwijssector

 • basisonderwijs
 • voortgezet onderwijs
 • middelbaar beroepsonderwijs (inclusief volwassenenonderwijs)
 • speciaal onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs)Vak(ken)

 • Nederlands
 • Rekenen en wiskunde
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Vakoverstijgend
 • Engels
 • Burgerschapsvorming
 • Gezond en redzaam gedrag
 • Nederlands
 • Wiskunde
 • Leren en Loopbaan
 • Rekenen/wiskunde
 • Nederlands
 • NT2
 • Gezondheidstechniek
 • Maatschappelijke zorg
 • Pedagogisch werk


Urenverdeling

Aantal uren7 uur

Verdeling naar inhoud

 • 1 uur vakinhoudelijk
 • 4 uur (vak)didactisch
 • 1 uur pedagogisch
 • 1 uur overig


Kosten:

€ 350,- per deelnemer, inclusief koffie/thee en lunch